bootstrap layout builder

 „ ЕМИ АКАУНТ „ ЕООД 

   Ние сме специализирано дружество за счетоводни услуги, данъчни и осигурителни консултации. Дейността на счетоводната къща е съобразена с най-новите изисквания на нормативната база, уреждаща съответната стопанска дейност и с всички изисквания в областта на счетоводството.

Предлагаме за Вас:

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Tекущо и абонаментно  обслужване, 
годишно приключване като отделна услуга..

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Консултации, ведомости, договори,  оформяне и отчитане на документи..

ДАНЪЧНИ УСЛУГИ

Становища, данъчна защита, представителсво при ревизии и проверки..

АДМИНИСТРАТИВНИ

Изготвяне и подаване на декларации и отчети, регистрация и дерегистрация на фирми..

КОНСУЛТАНТСКИ

Становища и разрешения на различни въпроси и казуси от финансовата сфера..

ЕДНОКРАТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

от50
лева без ДДС
  • Текущо, еднократно счетоводно обслужване (конкретно зададена от клиента задача)

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
КАТО ОТДЕЛНА УСЛУГА!

от150!
лева без ДДС
  • Неизменна част от счетоводната отчетност, но ние Ви я предлагаме и на свободен принцип.

АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

от70
лв/м без ДДС
  • Всичко, необходимо за  бизнеса Ви.
  • Вие работите, ние се грижим за документацията!

ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА

от50
лева без ДДС
  • Всичко, необходимо за регистрацията на 
  • НОВАТА ВИ ФИРМА
  • Летящ старт за Вашия бизнес!

Работим с клиенти извършващи различна по вид дейност. Към всеки един носим отговорност по отношение качеството на предоставеното от нас счетоводство, срокове и конкурентна цена. Нашите клиенти развиват своя бизнес в разнообразни аспекти на стопанския живот – от свободни професии и малки фирми до големи предприятия. 

• Строително-ремонтни и довършителни работи;
• Строителен надзор;
• Производство на хляб и хлебни изделия
• Адвокати на свободна практика;
• Ветеринарно-медицински услуги;

• Зъболекари и лекари на частна практика;
• Търговия с луксозни вносни шахове – ITALFAMA и MANOPOULOS;
• Търговия с продукти от марка PETEK;
• Търговия с авточасти и автомобили;
• Търговия с плодове и зеленчуци;
• Инженерни дейности и технически консултации;

• Дейност на частни училища;
• Дейност на ресторанти и кафе барове;
• Земеделски производители;
• Фризьорски и козметични услуги;
• Услуги по професионален грим;
• и много други…..

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

– текущо, еднократно счетоводно обслужване (конкретно зададена от клиента задача);

– годишно счетоводно обслужване ( за фирми, които не са наши клиенти и искат само годишно приключване);

– обслужване на абонаментен принцип.

– Годишното счетоводно приключване включва:

– сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи.

– контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство.

– изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи.

- изготвяне на необходимите счетоводни документи, свързани с ВОД, ВОП, внос и износ и тяхното осчетоводяване.

– осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, и съобразно вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация.

– счетоводни услуги подпомагащи изготвянето на счетоводната политика.

– подаване на годишна данъчна декларация.

– подаване на годишни финансови отчети в НСИ.

– изготвяне на платежни документи за внасяне на годишният данък към НАП.

– обявяване на ГФО в Търговски регистър

– регистрации по Закона за Данък върху Добавената Стойност /ЗДДС/.

Тази услуга е неизменна част от счетоводната отчетност, но нашата компания Ви я предлага и на свободен принцип. Заявете я сега..

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

– административно-правни консултации в областта човешки ресурси;

– изготвяне на платежно-разчетни ведомости;

– изготвяне на платежни нареждания за осигурителните вноски и ДОД;

– изготвяне на декларация 1 и декларация 6;

– подаване на декларация 1 и декларация 6 в НАП;

– изготвяне на трудови договори, граждански договори и договори за управление и контрол;

– изготвяне на допълнителни споразумения към трудовите договори;

– изготвяне и подаване на уведомления, съгласно чл. 62, ал. 4 от КТ;

– изготвяне на длъжностни характеристики и графици за отпуски на работниците и служителите;

– регистриране на болничните листове на работниците и служителите;

– отчитане на отпуските на работниците и служителите;

– изготвяне на документи и платежни нареждания за on-line банкиране;

– изготвяне на документи за прекратяване на трудови правоотношения;

– изготвяне на трудови книжки на работниците и служителите;

– заверяване на осигурителни книжки;

– изготвяне на документи, справки и бележки на работниците и служителите;

– представителство пред органите на НАП при ревизии и заверки на осигурителен стаж.


ДАНЪЧНИ УСЛУГИ

– Разработване на становища по конкретни казуси.

– Данъчна защита.

– Представителство при данъчни ревизии и проверки.

– Разработване на обяснения и мотивирани възражения в хода на данъчна ревизия или проверка.

– Представителство пред НАП за данъчни проверки и ревизии.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

– Изготвяне на годишна данъчна декларация за физически лица.

– Изготвяне на годишна данъчна декларация за фирми.

– Изготвяне на сметки за изплатени суми по извънтрудови правоотношения и доходи от наем.

– Подаване на декларации, съгласно ЗМДТ.

– Подаване на декларации, съгласно ЗДДФЛ.

– Заверяване на документи в НАП и НОИ.

– Заверяване на осигурителен стаж на клиента.

– Изготвяне на документи за получаване на банков кредит от клиента (подготвяне на изискваните от банката счетоводни справки и отчети).

– Изготвяне на месечни, тримесечни и др. отчети по искане на банката кредитодател на клиента, за неговото отчитане;

– Регистрация и дерегистрация, съгласно ЗДДС.

– Изготвяне на междинни счетоводни отчети, по искане на клиента.

– Изготвяне на документи по ЗЗЛД и ИТ.

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

– Нашата компания, предлага на клиентите си възможност да се консултират по различни въпроси във финансовата сфера, да намерят разрешение на възникнал въпрос или конкретен казус.

– Писмени или устни разработки на становища и казуси, данъчни ефекти и алтернативи, при конкретни ситуации.

НИЕ ИМАМЕ ГРИЖАТА

Никога не пропускайте важна новина или събитие във финансовата сфера с безплатната ни информационна услуга!

Ако желаете  своевременно да Ви уведомин за наближаващи крайни срокове и важни законодателни промени, запишете се за нашия информационен бюлетин!

Благодаиим Ви за абонамента. Очаквайте новини от нас!

ЗАЯВЕТЕ УСЛУГА

Ще се радваме да отговорим на всички въпроси, които бихте имали към нас. Ако желаете повече информация за някои от услугите ни или се нуждаете от съвет по конкретен случай, моля опишете го накратко и ще се свържем с Вас съвсем скоро!
Благодарим Ви! Ще се свържем с Вас скоро!

НАШИЯТ ЕКИП

Нина

НИНА

Ценен сътрудник и експерт счетоводител Нина допълва и разширява капацитета на нашия екип.

Теди

ТЕДИ

Основател и водещ счетоводител на компанията, Теди сплотява екипа и се грижи всичко винаги да бъде точно.

Явор

ЯВОР

Организационните въпроси, техническата подръжка и логистичните маневри са забавлението на Явор. 

ЗАПОВЯДАЙТЕ В НАШИЯ ОФИС!

Еми Акаунт

ВРЪЗКА С НАС
M: +359 (0) 893 419 726
      +359 (0) 879 393 611

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

За Ваше улеснение събрахме на едно място най-често използваните нормативни актове и разпоредби, бланки и формуляри.

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Благодарим Ви! Ще се свържем с Вас скоро.